ДАЛИ МОЖЕТЕ ДА ГО РЕШИТЕ ​​ОВОЈ ПРЕДИЗВИК? Поместете ги двете кибритчиња за да направите четири триаголници

Познатиот математичар Алекс Белос, кој редовно формулира и собира мозочни закачки, е креатор на уште една, со која се борат илјадници енигми на мрежата.

Новата загатка вклучува шест натпревари, кои формираат страни на два триаголници. Задачата е да се направат четири триаголници од нив, а притоа да се поместат само два кибритчиња.

Како навестување или воведна белешка, можеме само да ви кажеме дека натпреварите може да се преклопуваат. Сепак, имајќи го тоа на ум, веруваме дека многу ќе се мачите доколку сакате да дојдете до конечното решение.

Дајте си неколку минути да го сфатите тоа, а доколку не успеете, погледнете го решението на сликата.