Што се случува со дете кое расте без татко?

Многу деца растат без татко, а првите знаци дека детето чувствува дека му недостига татковска љубов се манифестираат во неговото однесување на рана возраст. Ниту едно друго лице не може целосно да го надомести детето за отсуството на мажот кој треба да биде глава на семејството во куќата. Многу деца растат без татко, а првите знаци дека детето чувствува дека му недостига татковска љубов се манифестираат во неговото однесување на рана возраст.

Не мора да значи дека секое дете ќе има квалитетен живот со двајцата родители, но, ако се земе предвид дека во секое семејство постои здрав однос помеѓу членовите кои го сочинуваат, секако се претпочита за детето да има татко со него. Според психоанализата, љубовта на мајката кон детето е безгранична, семоќна и неизбришлива, а таквото изразување на емоции на детето му дава сигурност и заштита. Детето знае дека е целосно зависно од мајката и не може да живее без неа.

Од другата страна е таткото, главата на семејството, лицето кое е одговорно за можноста за контакт помеѓу мајката и детето. Како што постојат различни начини како таткото да покаже дека е секогаш тука за својот син или ќерка, тој исто така може да покаже дека не е. Таткото го напушта детето кога тоа физички не е присутно во куќата, кога го поминува времето надвор, не се грижи за образованието и воспитувањето на детето, не помага во куќата и ги запоставува другите членови на домаќинството.

Таткото може да го остави своето дете и кога е физички присутно во куќата, но не обрнува внимание на детето, не разговара со него, не го интересира неговиот живот, проблеми и слично. Најтешката форма на напуштање е целосно одвојување од семејството, на пример кога таткото ќе го напушти домот и ќе основа друго семејство.

Секое напуштање на таткото е тешко да го прифати детето
Секое напуштање е тешко да се прифати. Во случај кога таткото целосно го напушта семејството за да формира друго, последиците за детето се најтешки и долготрајни. Се случува татковската фигура да биде заменета со некој друг, со присуство на друг маж во животот на напуштените деца, што може позитивно да влијае на нивното воспитување, но никогаш не може да ја замени сликата за биолошкиот татко.

Многу луѓе се на мислење дека во отсуство на едниот родител, другиот може да биде и татко и мајка, но се верува дека со мајка децата не можат психички да зајакнат колку што би зајакнале кога би имале татко со нив.

Во секој случај, без разлика дали таткото целосно ќе го напушти семејството, или ќе го запостави дури и кога е присутен во куќата, детето тоа секако ќе го почувствува и последиците секако ќе се појават, но во друга мера. Отсуството на татко отвора длабока емотивна рана кај детето, особено во првите години од растењето. Оваа празнина останува засекогаш присутна и никој друг не може целосно да го надомести детето за отсуството на мажот кој треба да биде глава на семејството во куќата.