Ако го слушнете овај звук од болјерот во истата секунда исклучете го – Поопасно е од тоа што си мислите

Котелот може да биде многу опасен, бидејќи освен струја содржи и топла пареа под притисок. Во случај на неуспех, исто така може да експлодира.

Една од таквите ситуации е неконтролираното загревање на водата, кога се слуша како зуењето на котелот и вриење на водата.

Во овој случај, исклучете го бојлерот од напојувањето и проверете дали покажувачот на термометарот отишол на „црвено“. Се разбира, под услов вашиот термометар да е точен.

После тоа, задолжително повикајте овластен сервисер.

Бојлерот може да биде фатален и на други начини, како на пример ако има неисправна земја и не го исклучите пред да се бањате или туширате. Во овој случај, ризикувате електричен удар