Овој мајстор е навистина храбар, минувачите не можеа да поверуваат што гледаат

Овој мајстор е навистина храбар, минувачите не можеа да поверуваат што гледаат

Работниците на градилиштето се паметни луѓе кои навистина знаат се да направат.

Но има и такви генијалци на кои едноставно мораме да им се смееме.

Некој влегуваат во големи ризици без да помислат на последиците.