Идеја која ќе им го олесни паркирањето на многу луѓе

Идеја која ќе им го олесни паркирањето на многу луѓе

Сосема е едноставно, линијата од подот продолжува до ѕидот за полесно да видиме дали сме паркирани во рамките на линиите.

За жал, сепак мислам дека сепак ќе има манијаци кои паркираат на две места.

Погледнете ја фотографијата во продолжение