И рекол на девојката дека сака да излезе со другарите, мора да ја видиш кошулата што му ја купила за посебната вечер со другарите

И рекол на девојката дека сака да излезе со другарите, мора да ја видиш кошулата што му ја купила за посебната вечер со другарите

Тој е воодушевен, тоа му се гледа на лицето.

И рекол на девојката дека сака да излезе со другарите, мора да ја видиш маицата што му ја направила

Погледнете ја фотографијата