Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

Им ги зеле на 8 часа мобилните телефони на децата, само три издржале до крај – Еве како се однесуваа и што прво направиле после тоа

Психолозите спровеле тест кој јасно покажал разлики во однесувањето. Детскиот психолог од Санкт Петербург, Екатерина Мурашова, спроведе многу интересен експеримент...